Extrastämmor

Extra föreningsstämma 29 maj 2017
Syftet med extrastämman är att föreningen för andra gången ska rösta och fatta beslut om de förslag till stadgeändringar som årsstämman röstade ja till den 26 april. Stadgeändringar kräver beslut vid två stämmor. Inga övriga frågor hanteras på denna stämma.

Styrelsens kallelse och dagordning
Styrelsens proposition om stadgeändringar
Ändrade stadgar BRF Sankt Göra 3
Fullmaktsblankett
Protokoll från extra föreningsstämma 29 maj 2017

Extra föreningsstämma 22 mars 2017
Extra föreningsstämma har begärts av föreningsmedlemmar med syfte att diskutera följande dagordning: stambyte i fastigheten, omfattning och tidpunkt. Stämman fattar beslut genom att rösta om styrelsens förslag.

Styresens kallelse med dagordning
Styrelsens förslag till beslut
Protokoll från extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma 3 dec 2015
Syftet med extrastämman är att föreningen ska rösta och fatta beslut om säkerhetsdörrar ska installeras i huset eller inte, enligt utdelat beslutsunderlag. Inga övriga frågor hanteras på denna stämma.

Styrelsens kallelse med dagordning
Styrelsens förslag till beslut
Protokoll Extra föreningsstämma 2015-12-03